© Copyright Sandu Capra Law – 2021 – Powered by DotPxl

Înregistrarea unei mărci la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci

Având în vedere modificările recente aduse în privința Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice[1] (în continuare, Regulamentul), precum și în privința cuantumului taxelor în domeniul proprietății industriale[2], m-am gândit să scriu acest articol pentru a descrie, în linii mari, procedura de înregistrare a unei mărci la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (în continuare, OSIM). Articolul va viza doar mărci naționale, individuale, cu prezentarea doar a unora dintre cele mai comune incidente de pe parcursul procedurii de înregistrare, fără a aborda subiecte precum drepturile de prioritate, divizarea cererii sau altele asemenea.

Procedura de înregistrare a unei mărci la OSIM debutează cu o cerere de înregistrare a mărcii, care trebuie să conțină, printre altele, o reprezentare a mărcii[3] și o listă a produselor și serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii[4]. Aceste produse și servicii vor fi clasificate conform sistemului stabilit de Clasificarea de la Nisa[5], o clasificare instituită prin Aranjamentul de la Nisa din 1957 (ulterior revizuit și modificat), la care România a aderat prin Legea nr. 3/1998[6]. Doar cu titlu de exemplu, clasa 30 din Clasificarea de la Nisa include produse precum cafea, ceai, pâine și produse de patiserie, clasa 32 conține produse precum băuturi din fructe și sucuri de fructe, iar clasa 39 include servicii de transport[7].

Cererea de înregistrare a mărcii este făcută pe un formular-tip[8] și poate fi depusă direct la registratura OSIM, poate fi transmisă prin poștă, curierat sau e-mail[9] sau poate fi completată online[10]. Cererea urmează a fi însoțită de taxa pentru depunere (49 lei[11]) și de taxa pentru publicarea cererii de înregistrare[12] (148 lei pentru mărci alb-nergu, 495 lei pentru mărci color). Taxa pentru examinarea cererii ar trebui achitată în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia[13]. Cuantumul acestei taxe este de exemplu 544 lei pentru o marcă verbală simplă cu o singură clasă desemnată de produse sau servicii și 1.088 lei pentru o marcă figurativă color cu o singură clasă desemnată de produse sau servicii. În ambele cazuri, urmează a se adăuga câte 247 lei în plus pentru fiecare clasă suplimentară din Clasificarea de la Nisa.

Presupunând că cererea de înregistrare a mărcii conține toate elementele de bază prevăzute de lege (datele de identificare ale solicitantului, reprezentarea mărcii, lista produselor și serviciilor pentru care se cere înregistrarea șamd.)[14], acesteia i se va atribui dată de depozit reglementar[15]. Această dată de depozit este foarte importantă, pentru că de ea sunt legate o serie întreagă de efecte: poate marca momentul la care se apreciază distinctivitatea dobândită a unei mărci[16], poate constitui criteriul de determinare a anteriorității unei mărci față de alta[17], determină momentul de la care curge termenul pentru publicarea cererii[18] șamd.

Sub acest ultim aspect, în termen de 7 zile de la atribuirea datei de depozit, o cerere (conformă) de înregistrare a unei mărci se publică online, pe pagina de Internet a OSIM[19], la secțiunea Mărci, Buletinul Oficial de Proprietate Industrială[20]. La rândul său, data publicării cererii dă startul pentru 2 alte termene: un termen de 2 luni pentru ca orice persoană să poată formula observații – scutite de taxă[21] și cu posibilitatea de utilizare a unui formular-tip[22] – față de cererea de înregistrare a mărcii[23]; un termen de 6 luni pentru ca OSIM să examineze pe fond cererea de înregistrare[24].

Atât observațiile venite din partea terților[25], cât și examinarea pe fond efectuată de către OSIM[26] vizează motivele absolute de refuz la înregistrare a unei mărci, adică acele motive care, în general, vizează un interes public, iar nu unul particular[27].

OSIM hotărăște admiterea cererii de înregistrare dacă, în urma examinării pe fond, acesta constată că sunt îndeplinite cerințele legale[28]. Decizia de admitere la înregistrare este publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială[29], disponibil și în format electronic pe pagina de Internet OSIM[30].

De la această publicare, curge termenul de 2 luni pentru depunerea, de către persoanele interesate, de opoziții la înregistrarea mărcii[31], cu posibilitatea folosirii unui formular-tip pentru actul de opoziție[32]. Spre deosebire de observații, opozițiile sunt supuse unei taxe[33] (297 lei pentru o singură clasă de produse sau servicii și câte 148 lei în plus pentru fiecare clasă suplimentară din Clasificarea de la Nisa) și pot viza doar motive relative de refuz la înregistrare[34], respectiv motive care au la bază existența unui drept anterior al oponentului[35] (o marcă anterioară, un drept de autor șamd.).

În cazul în care nu se formulează opoziții față de admiterea cererii de înregistrare sau dacă, deși formulate, opozițiile au fost restrase sau respinse în mod definitiv, procedura de înregistrare a mărcii se finalizează cu succes[36], iar titularul va primi certificatul de înregistrare a mărcii, sub rezerva plății în timp util a unei taxe[37] de 247 lei.

[1] Prin Hotărârea de Guvern nr. 1197/2022.
[2] Prin Ordinul Directorului General al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci nr. 116/2022. Potrivit art. 1 din acest ordin, cuantumul în lei al taxelor din domeniul proprietății industriale urmează a fi actualizat începând cu data de 01.01.2023.
[3] Art. 9 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, art. 10 alin. (2) lit. i) din Regulament. În funcție de tipul mărcii (verbală, figurativă, tridimensională, sonoră, în mișcare etc.), reprezentarea mărcii urmează a îmbrăca diferite forme, conform art. 101 alin. (2) din Regulament.
[4] Art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 84/1998, art. 10 alin. (2) lit. j) din Regulament.
[5] Art. 10 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, art. 11 alin. (1) din Regulament.
[6] Art. 3 lit. r) din Legea nr. 84/1998.
[7] Există 45 de clase în Clasificarea de la Nisa, dintre care primele 34 se referă la produse, iar ultimele 11 se referă la servicii. Ediția a 11-a, versiunea 2022 din Clasificarea de la Nisa poate fi consultată și pe site-ul OSIM, la adresa https://osim.ro/images/Marci/Clasificarea-Nisa-2022.pdf.
[8] Art. 10 alin. (1), art. 55 alin. (1) lit. a) din Regulament.
[9] Art. 9 alin. (5) din Legea nr. 84/1998.
[10] Art. 12 alin. (2) din Regulament.
[11] Cuantumul actual al taxelor poate fi verificat și pe pagina de Internet OSIM, secțiunea Mărci, Informații de bază.
[12] Art. 10 alin. (3) din Regulament.
[13] Art. 16 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.
[14] Mai exact, art. 9 alin. (1) și (2) din Legea nr. 84/1998.
[15] Art. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, art. 13 alin. (1) din Regulament.
[16] Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998.
[17] Art. 6 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998.
[18] Art. 19 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, art. 16 alin. (1) din Regulament.
[19] Ibid.
[20] https://osim.ro/marci-buletinul-oficial-de-proprietate-industriala.
[21] Art. 17 alin. (1) din Regulament.
[22] Art. 55 alin. (1) lit. b1) din Regulament.
[23] Art. 20 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.
[24] Art. 21 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.
[25] Art. 20 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, art. 18 alin. (1) teza finală din Regulament.
[26] Art. 21 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, art. 171 alin. (4) din Regulament. A se vedea și un articol anterior, Limitele examinării în fond de către OSIM a cererilor de înregistrare de marcă, disponibil la adresa https://www.juridice.ro/336645/limitele-examinarii-in-fond-de-catre-osim-a-cererilor-de-inregistrare-de-marca.html.
[27] L. Bently, B. Sherman, Intellectual property law, ed. Oxford Univesity Press, New York, 2009, pag. 817.
[28] Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.
[29] Art. 25 alin. (4) din Legea nr. 84/1998, art. 172 alin. (1) din Regulament.
[30] https://osim.ro/buletinul-oficial-de-proprietate-industriala-marci.
[31] Art. 26 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.
[32] Art. 55 alin. (1) lit. b) din Regulament.
[33] Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, art. 18 alin. (3) din Regulament.
[34] Art. 26 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, art. 18 alin. (1) din Regulament.
[35] Art. 26 alin. (3) din Legea nr. 84/1998, art. 18 alin. (2) lit. c) din Regulament.
[36] Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, art. 21 din Regulament.
[37] Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, art. 22 alin. (1) din Regulament.