© Copyright Sandu Capra Law – 2021 – Powered by DotPxl

EXECUTARE SILITĂ ȘI INSOLVENȚĂ

Cu ce vă pot ajuta:

 • asistență juridică și reprezentare în faza executării silite în raporturile cu executorul judecătoresc (formularea cererii de executare silită și a altor cereri specifice – intervenția în cursul executării silite, amânarea, restrângerea sau suspendarea voluntară a executării silite, corespondența cu executorul etc.);
 • asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor naționale în cadrul incidentelor ivite pe parcursul procedurii de executare silită (contestații la executare, cereri de validare a popririi, cereri de suspendare provizorie a executării silite etc.);
 • oferire de sfaturi juridice cu privire la drepturile și la obligațiile legale ale debitorului, ale creditorului sau ale oricărui alt participant la procedura insolvenței;
 • redactarea de documente specifice și susținerea acestora în fața instanțelor naționale, a administratorului sau a lichidatorului judiciar sau a organelor reprezentative ale creditorilor (cereri de deschidere a procedurii, depunerea declarațiilor de creanță, votul în cadrul adunării sau al comitetului creditorilor, cereri de plată a creanțelor curente, cereri de ridicare a măsurii suspendării, cereri de ridicare a dreptului de administrare sau de trecere la procedura falimentului etc.);
 • asistență cu privire la redactarea și depunerea unui plan de reorganizare;
 • asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor naționale în dispute specifice procedurii insolvenței (acțiunea în anularea actelor frauduloase, acțiunea în antrenarea răspunderii organelor de conducere etc.).

 

Exemple de proiecte în care am fost implicat:

 • reprezentarea uneia dintre cele mai mari bănci la nivel european în cadrul a sute de incidente procedurale ivite în cursul executării silite (ex. contestații la executare, validări de poprire);
 • reprezentarea uneia dintre cele mai mari bănci la nivel european în zeci de proceduri de insolvență (atât în dosare de fond, cât și în dosare incidentale), inclusiv în fața organelor reprezentative ale creditorilor;
 • participarea la opinii juridice pe diverse aspecte referitoare la procedura insolvenței în legislația română (efectele deschiderii și ale închiderii procedurii, capacitatea debitorului aflat în insolvență, efectele confirmării unui plan de reorganizare etc.), pentru a fi folosite ulterior în arbitraje internaționale;
 • reprezentarea unui client din domeniul energiei în dispute legate de procedura insolvenței unei companii majore deținute de statul român;
 • asistarea reprezentantului legal al unei companii IT aflate în insolvență într-o cerere de atragere a răspunderii sale patrimoniale pentru cauzarea stării de insolvență.
Categorie
Arii de Practică
Taguri
Creanță, Creditor, Debitor, Executare silită, Executor Judecătoresc, Faliment, Insolvență, Reorganizare