© Copyright Sandu Capra Law – 2021 – Powered by DotPxl

CONTRACTE ȘI RĂSPUNDERE CIVILĂ

Cu ce vă pot ajuta:

 • negocierea, redactarea sau, după caz, revizuirea unei propuneri de contract;
 • negocierea, redactarea sau, după caz, revizuirea unei propuneri de modificare a unui contract deja existent;
 • oferirea de sfaturi juridice referitoare la validitatea, interpretarea, efectele și încetarea unor contracte deja încheiate;
 • înscrierea drepturilor decurgând din contract în varii registre de publicitate;
 • redactarea și transmiterea de notificări de punere în întârziere, de denunțare unilaterală, de rezoluțiune sau reziliere.

 

Exemple de proiecte în care am fost implicat:

 • asistarea uneia dintre cele mai importante companii la nivel global din domeniul tehnologiei în privința procedurii revendicării stabilite de un contract FIDIC, precum și a sancțiunilor și remediilor care pot fi aplicate în caz de nerespectare a procedurii contractuale;
 • asistarea uneia dintre cele mai mari bănci la nivel european în privința încetării unui contract de locațiune cu privire la unul dintre sediile sale;
 • asistarea unui prestator de servicii în privința interpretării și a efectelor unui contract încheiat cu una dintre cele mai mari companii deținute de statul român;
 • redactarea unei analize juridice referitoare la reînnoirea tacită a unui contract de distribuție în favoarea uneia dintre cele mai mari companii la nivel regional din industria petrolului;
 • asistarea unui client în procesul de negociere cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în vederea încheierii unui acord de grant;
 • revizuirea unui contract de societate pentru constituirea unei asocieri simple în vederea depunerii documentației pentru o indicație geografică protejată la nivelul Uniunii Europene;
 • redactarea unor acorduri de confidențialitate pentru una dintre cele mai mari companii la nivel mondial din industria tutunului;
 • asistarea organizatorilor de evenimente sau a clienților lor în procesul de modificare a contractelor de prestări servicii ca urmare a intervenirii unor evenimente de forță majoră.
Categorie
Arii de Practică
Taguri
Contract, Interpretare, Negociere, Răspundere Civilă, Remedii contractuale, Rezoluțiune și Reziliere