© Copyright Sandu Capra Law – 2021 – Powered by DotPxl

LITIGII ȘI ARBITRAJ

Cu ce vă pot ajuta:

 • oferirea de sfaturi juridice cu privire la șansele de câștig, potențiale argumente și contraargumente;
 • stabilire strategie procesuală;
 • redactare cereri de chemare în judecată, întâmpinări, răspunsuri la întâmpinare, căi de atac și alte documente cu caracter juridic necesare în cadrul procesului;
 • asistență în procesul de întocmire a rapoartelor de expertiză și în cel de contestare a unor astfel de rapoarte;
 • reprezentarea clienților în fața instanțelor naționale și a altor organe cu activitate jurisdicțională;
 • redactarea de cereri de arbitrare, răspunsuri, memorii dezvoltătoare și alte documente cu caracter juridic specifice unui dosar arbitral;
 • asistență cu declarațiile de martori și cu rapoartele de expertiză în cadrul unui dosar arbitral;
 • participarea la audieri în fața tribunalului arbitral.

 

Exemple de proiecte în care am fost implicat:

 • reprezentarea a trei dintre cele mai mari bănci din România în sute de litigii vizând obținerea de remedii contractuale sau răspunderea delictuală;
 • reprezentarea unei importante societăți la nivel european din domeniul construcțiilor industriale într-o acțiune în răspundere civilă contractuală împotriva unei companii naționale;
 • reprezentarea unuia dintre cele mai importante lanțuri de tip fast-food la nivel mondial într-o serie de dispute vizând încălcarea unui contract de asociere în participație;
 • reprezentarea unei companii multinaționale din domeniul energiei într-o serie de litigii privitoare la încetarea unui contract de prestări servicii și încălcarea unor obligații contractuale de confidențialitate;
 • reprezentarea unui client într-o acțiune în răspundere civilă delictuală îndreptată împotriva unui Oficiu de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
 • reprezentarea unuia dintre cei mai importanți producători de produse alimentare și de băuturi din sud-estul Europei în dispute vizând încălcarea unor mărci, a unor desene și modele industriale, precum și în cazuri de concurență neloială;
 • reprezentarea unui constructor străin într-un litigiu privind actualizarea prețului contractual și plata de penalități de întârziere într-un contract de achiziție publică;
 • reprezentarea uneia dintre cele mai mari companii farmaceutice la nivel global în litigii vizând încălcarea unor brevete de invenție de către producători de medicamente generice;
 • participarea la opinii juridice pe tema imputației plății sau a răspunderii civile contractuale într-o serie de dosare arbitrale între un antreprenor din Europa de vest și una dintre cele mai mari companii deținute de statul român.
Categorie
Arii de Practică
Taguri
Analiză Juridică, Apel, Arbitraj, Instanță, Întâmpinare, Litigii, Recurs, Reprezentare